6. MENTORING – KUNSZIGET

Účasť domáceho obyvateľstva na ochrane životného prostredia a skrášľovaní prostredia možno hodnotiť pozitívne. Obyvatelia citlivo reagujú na stav prostredia v ich bezprostrednom okolí i na verejných priestranstvách. Dobrovoľne vysádzajú kvetiny na svojich pozemkoch a pred domami. Istým spôsobom to spoločnosť od nich aj očakáva. Okrem toho sa dobrovoľne zúčastňujú aj starostlivosti o verejnú zeleň. Navyše … Čítať viac

5. MENTORING – ABDA

Obec Abda sa doteraz nezúčastnila súťaže Kvetinové Maďarsko, avšak vzhľadom na skrášľovanie obrazu obce počas príprav prejavili o súťaž záujem a rozhodli sa mentoringu využiť. Mentormi boli tí istí odborníci z Mosonmagyaróváru, ktorí prednášali aj na workshope dňa 6. júna, menovite Attila Nagy a Andrea Németh. Mentoring začal konzultáciou zameranou na zmapovanie situácie, kedy v … Čítať viac

6. mentoring – Kunsziget

Obec sa môže pýšiť nasledovaniahodnými úspechmi v spoločenskej a environmentálnej oblasti, a preto právom ašpiruje na popredné miesta v rámci súťaže. Aktívna účasť miestnych obyvateľov na ochrane životného prostredia a jeho skrášľovaní sa dá hodnotiť jedine pozitívne. Obyvatelia citlivo reagujú na stav prostredia v ich bezprostrednom okolí i na verejných priestranstvách. Dobrovoľne vysádzajú kvetiny na … Čítať viac

5. mentoring – Abda

Toto podujatie umožnilo mentorskej obci – Mosonmagyaróvár – zdieľať skúsenosti v rámci takých tém ako sú napríklad zmeny klimatických podmienok a nedostatok ľudských zdrojov, ktoré sú všeobecným trendom, a ako také, sa prejavujú aj na miestnej úrovni, ako aj navrhnúť možnosti riešenia lokálnych problémov. Információk Helyszín 9151 Kimle Abda Község Önkormányzata Időpont 2018. június 28. … Čítať viac