5. MENTORING – ABDA

Obec Abda sa doteraz nezúčastnila súťaže Kvetinové Maďarsko, avšak vzhľadom na skrášľovanie obrazu obce počas príprav prejavili o súťaž záujem a rozhodli sa mentoringu využiť. Mentormi boli tí istí odborníci z Mosonmagyaróváru, ktorí prednášali aj na workshope dňa 6. júna, menovite Attila Nagy a Andrea Németh. Mentoring začal konzultáciou zameranou na zmapovanie situácie, kedy v prvom kroku bol popísaný jej priebeh a obsah, následne miestni účastníci predstavili danosti obce Abda v súvislosti s diskutovanou tematikou. Odborníci bod po bode oboznámili prítomných s podmienkami účasti v súťaži pričom situáciu v obci analyzovali vo vzťahu ku každému bodu. Skrášľovanie prostredia ide ruka v ruke so správnou komunikáciou, ktorej cieľom je maximálne zatraktívniť mesto z hľadiska turizmu. Informovanie o účasti Mosonmagyaróváru v súťaži a vybudovanie jeho značky bolo ukážkové a môže slúžiť ako nasledovaniahodný príklad aj pre obec Abda. Obec už aj predtým disponovala vlastným logom a sloganom („V objatí Rábce”), ktoré môžu slúžiť ako vynikajúci základ pre vybudovanie značky. Na spôsobe šírenia a vysielania odkazu respektíve na jeho obsahu je ešte potrebné popracovať, techniky popísané na mosonmagyaróvárskom workshope by v tomto smere mohli poslúžiť (zaangažovanie obyvateľstva, podujatia, vlastné tlačené materiály, webstránky mesta a starostu, komunikačné kanály verejných činiteľov, komunitné programy, online médiá, plagáty, otvorené aj osobne adresované listy, krátke filmy atď.).

Szólj hozzá!