6. MENTORING – KUNSZIGET

Účasť domáceho obyvateľstva na ochrane životného prostredia a skrášľovaní prostredia možno hodnotiť pozitívne. Obyvatelia citlivo reagujú na stav prostredia v ich bezprostrednom okolí i na verejných priestranstvách. Dobrovoľne vysádzajú kvetiny na svojich pozemkoch a pred domami. Istým spôsobom to spoločnosť od nich aj očakáva. Okrem toho sa dobrovoľne zúčastňujú aj starostlivosti o verejnú zeleň. Navyše štyri-päť miestnych obyvateľov, ktorí sa venujú záhradkárčeniu, tiež podporuje projekt. V rámci obce funguje viacero mimovládnych organizácií, ktoré sa aktívne zapájajú do starostlivosti o prostredie. Takotou organizáciou je aj Klub dôchodcov Sziget Gyöngye (Sziget Gyöngye Nyugdíjas Klub), miestna domobrana, Kunszigetské občianske združenie kultúry a zachovania tradícií (Kunszigeti Polgári Hagyományőrző és Kulturális Egyesület) a dobrovoľní hasiči. Na pravidelnej báze sa usporadúva tzv. Burza osív a semien, kde si obyvatelia môžu vymienať a zakúpiť osivá, a tak oživiť svoje záhradky. V súvislosti s údržbou verejnej zelene sme sa dozvedeli, že ju v rámci obce zabezpečujú dvaja zamestnanci. Koordinátorom ich činnosti je starosta. Príležitostne sa využíva aj pomoc externého odborníka. Zelené plochy sú zaznačené v katastri obci. Pri výsadbe majú prednosť pôvodné druhy. Mentoring bol výbornou príležitosťou aj pre zdieľanie skúseností „mentorskej obce” (Mosonmagyaróvár) súvisiacimi s totožnými alebo veľmi podobnými špecifickými problémovými okruhmi. Takými boli napríklad návrhy riešenia nedostatku ľudských zdrojov z dôvodu všeobecných aj globálnych trendov, problémov súvisiacich s klimatickými zmenami a miestnych a osobitných ťažkostí (napríklad formovanie povedomia obyvateľov).

Szólj hozzá!