Zdieľanie a publikovanie výsledkov

Treťou dôležitou činnosťou je sprístupnenie odborných skúseností pre jednotlivé tematické oblasti vo forme súhrnných správ respektíve štúdií realizovateľnosti, zároveň sa plánuje príprava a publikovanie osvetových brožúr pre obce, ktoré sú využiteľné v rámci jednotlivých podujatí.

Builco
Green

Tieto dokumenty si kladú za cieľ osloviť obyvateľstvo a apelovať na ich spoluúčasť pri vytváraní obývateľnejších, ekologickejších obcí. Účelom vytvorenia online informačnej databázy a platformy je podpora vzájomnej spolupráce, zvýšenie efektivity prevádzkovania miest a obcí respektíve v záujme efektívnejšieho hospodárenia prenájom pracovných strojov formou spoločného online katalógu.