Previous slide
Next slide

Predstavenie projektu

Arrabona EZÚS sa na jeseň roku 2016 úspešne uchádzalo o projekt „Zlepšenie cezhraničnej spolupráce inštitúcií a ľudí” v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika -Maďarsko. Hlavným cieľom projektu, ktorého skrátený názov znie Builcogreen, je prezentácia a vzájomné zdieľanie skúseností a postupov dobrej praxe na úseku prevádzky obcí medzi partnerskými obcami zoskupenia.

Vedúcim projektu a zároveň hlavným prijímateľom je zoskupenie Arrabona EZÚS, hlavnou cieľovou skupinou sú štyri zakladajúce mestá a ďalších 27 členských obcí zoskupenia a ich obyvateľstvo. Naplneniu cieľov projektu napomáhajú 3 hlavné skupiny aktivít: séria workshopov, v rámci ktorých si účastníci môžu navzájom vymieňať skúsenosti v oblasti prevádzkovania miest a obcí, prípadové štúdie, ktoré prezentujú postupy dobrej praxe vytvorené na miestnej úrovni, zriadenie „mentorských” služieb medzi obcami a zabezpečenie IT podpory, ktorá umožní výmenu odborných skúseností a efektívnejšiu prevádzku obcí a vzájomnú spoluprácu.

Builco
Green

Hlavné aktivity v rámci projektu

Výmena skúseností a zdieľanie postupov dobrej praxe

Účastníci série workshopov realizovaných v rámci projektu si môžu s odborníkmi vymieňať skúsenosti v oblasti riadenia a prevádzky obcí, ako aj konzultovať postupy dobrej praxe zavedené na miestnej úrovni.

Poskytovanie mentorskej podpory

Vyššie prezentované možnosti výmeny osobných skúseností predstavujú výborný základ pre usporiadanie tzv. mentorskej podpory v jednotlivých témach pre zúčastnené obce.

Zdieľanie a publikovanie výsledkov

Treťou dôležitou činnosťou je sprístupnenie odborných skúseností pre jednotlivé tematické oblasti vo forme súhrnných správ respektíve štúdií realizovateľnosti, zároveň sa plánuje príprava a publikovanie osvetových brožúr pre obce, ktoré sú využiteľné v rámci jednotlivých podujatí.

Budujeme partnerstvá

Európsky fond regionálneho rozvoja

Builcogreen

SPRÁVY

Hír

Builcogreen 2.0 névvel pályázatot nyújtottunk be

Az Interreg V-A Szlovákia-MAgyarosrszég Együttmüködési Program keretében nyújtottunk be a mosonmagyaróvári Városüzemeltető és Fenntartó Kft-vel közös projetkjavaslatot. Az Arrabona ETT az SKHU/1601 kiírás keretében valósította

Ďalej »
Hír

Elérhetőek a Builcogreen projekt eredmény dokumentumai

Tisztelt Tagtelepüléseink, kedves projekt résztvevők! Ajánljuk szíves figyelmükbe a Builcogreen pályázatban elkészített dokumentumokat, illetve eredménytermékeit. A https://builcogreen.arrabona.eu/dokumentumok/ oldalon elérhetők és letölthetők a szemléleletformáló, a jó

Ďalej »

Galéria

Budujeme partnerstvá

9024 Győr
Baross Gábor u. 43.

Otváracie hodiny: 
8:00 – 16:00

Pondelok – Piatok

Telefón: +36 96 515 630
Email: info@arrabona.eu