Mentorálási szolgáltatás létrehozása

A fentiekben bemutatott személyes tapasztalatcsere lehetőségek kiváló alkalmat kínálnak az egyes tématerületekhez kapcsolódó ún. nevezett mentorálási alkalmak megszervezésére a bekapcsolódó településink számára.

Builco
Green

Ezen alkalmak keretében a korábban már említett témakörökben 3-3 konzultációs alkalom lebonyolítására kerül sor, amikor a szakértőkkel és a helyi szakemberekkel, településvezetőkkel közösen kerül felmérésre és vizsgálatra a településen azonosított probléma és az arra adott megoldási javaslatok alkalmazhatóságának megvitatása. Rendszerint az egésznapos szakmai megbeszélések során, olyan javaslatok kerülnek megfogalmazásra, melyek a települések mindennapos, gyakorlati szempontból is fontos területekhez kapcsolódó ismeretekre tehetnek szert. A mentorállási alkalmak további résztvevői azok a szakemberek, akik az elhangztotokat papírra vetik, és egy gyakorlat-orientált megvalósíthatósági tanulmány formájában azt a település részére megosztják.