Poskytovanie mentorskej podpory

Vyššie prezentované možnosti výmeny osobných skúseností predstavujú výborný základ pre usporiadanie tzv. mentorskej podpory v jednotlivých témach pre zúčastnené obce.

Builco
Green

Ako súčasť mentoringu sa už v spomínaných tematických oblastiach uskutočnia 3-3 konzultácie, v rámci ktorých experti, miestni odborníci a vedúci predstavitelia miest a obcí spoločne vykonajú prieskum a identifikáciu problémov a prediskutujú aplikovateľnosť navrhovaných riešení. Počas celodenných odborných konzultácií obvykle odoznejú také návrhy, ktoré sú aplikovateľné aj do každodennej praxe. Účastníkmi mentorských stretnutí sú aj odborníci, ktorí zaznamenajú prezentované myšlienky a formou štúdií realizovateľnosti ich poskytnú jednotlivým obciam.