1. mentoring – Abda

V obci Abda možno kritické problémy nakladania s odpadom rozdeliť na 3 tematické okruhy: ilegálne skládky adaptovanie novej technológie spracovania odpadov využívani Információk Helyszín 9151 Abda Abda Község Önkormányzata Időpont 2018. május 16. Builco Green Galéria Správy

2. MENTORING – KUNSZIGET

V obci Kunsziget môžeme za výzvu považovať zníženie množstva produkovaného odpadu, obmedzenie vzniku čiernych a ilegálnych skládok a problém s chaotickým stavom v okolí zberných ostrovčekov a využívaním zberných dvorov. Keďže je známe, že 80-90% odpadu uloženého na periférii obce nepochádza od miestnych obyvateľov, najúčinnejším riešením sa javí prichytenie páchateľov pri čine. Touto úlohou sa … Čítať viac

1. MENTORING – ABDA

Na úvod podujatia boli jeho účastníci v krátkosti oboznámení so samotným projektom a mentoringom. Na to nadväzovala správa predstaviteľov obce Abda o súčasnom stave, z ktorej sme sa mohli dozvedieť najvypuklejšie problémy obce vyžadujúce konzultáciu a odbornú pomoc v rámci mentoringu. Predstavitelia obce sa vyjadrili, že najväčším problémom je nezáujem obyvateľstva o nakladanie s odpadom, … Čítať viac

2. mentoring – Kunsziget

Hlavným problémom obce Kunsziget je, že na periférii obce, v zalesnených častiach a popri rieke vznikajú ilegálne skládky aj napriek doterajším preventívnym opatreniam. Ani používanie nádob na selektívne triedenie odpadu nie je dokonalé, obyvatelia často zle vytriedia odpad a stáva sa, že ked sa nádoba naplní, ukladajú odpad v jej okolí, ktorý však už poskytovateľ … Čítať viac