1. mentorálás – Abda

Abdán a hulladékgazdálkodás konkrét kritikus pontjai 3 téma köré csoportosulnak:  illegális hulladéklerakás új hulladékkezelési technológia adaptációja szelektív hulladékgyűjtő szigetek használata. Információk Helyszín 9151 Abda Abda Község Önkormányzata Időpont 2018. május 16. BuilcoGreen Galéria Hírek

1. mentoring – Abda

V obci Abda možno kritické problémy nakladania s odpadom rozdeliť na 3 tematické okruhy: ilegálne skládky adaptovanie novej technológie spracovania odpadov využívani Információk Helyszín 9151 Abda Abda Község Önkormányzata Időpont 2018. május 16. Builco Green Galéria Správy

2. mentorálás – Kunsziget

Kunsziget esetében kihívásként említhető a keletkező hulladék mennyiségi csökkentésének kívánalma, a zugszemetelés, illegális közterületi hulladéklerakás megfékezése, a szelektív gyűjtők körüli kaotikus állapotok felszámolása, az önkormányzat. hulladékudvar-használattal kapcsolatos problémája. Mivel tudható, hogy a külterületen lerakott hulladék 80-90-%-áért nem a helyi lakosok felelnek, a leghatékonyabb megoldás az ügyben a tettenérés és a felderítés. A „kunszigeti hulladékkommandó” lenne … Olvass tovább

2. MENTORING – KUNSZIGET

V obci Kunsziget môžeme za výzvu považovať zníženie množstva produkovaného odpadu, obmedzenie vzniku čiernych a ilegálnych skládok a problém s chaotickým stavom v okolí zberných ostrovčekov a využívaním zberných dvorov. Keďže je známe, že 80-90% odpadu uloženého na periférii obce nepochádza od miestnych obyvateľov, najúčinnejším riešením sa javí prichytenie páchateľov pri čine. Touto úlohou sa … Olvass tovább

1. mentorálás – Abda

Az alkalom bevezetéseként rövid ismertetőre került sor a projekttel, illetve a mentorálassal kapcsolatban. Ezt egy helyzetértékelő beszámoló követte az abdai településvezetés részéről, ahol elmondták, melyek a legfőbb problémák a településen a konzultáció témáját illetően, és miben várnak szakmai támogatást a mentorálás keretében. Itt fejtették ki, hogy az elsődleges problémát a lakosság érdektelensége jelenti a hulladékgazdálkodási … Olvass tovább

1. MENTORING – ABDA

Na úvod podujatia boli jeho účastníci v krátkosti oboznámení so samotným projektom a mentoringom. Na to nadväzovala správa predstaviteľov obce Abda o súčasnom stave, z ktorej sme sa mohli dozvedieť najvypuklejšie problémy obce vyžadujúce konzultáciu a odbornú pomoc v rámci mentoringu. Predstavitelia obce sa vyjadrili, že najväčším problémom je nezáujem obyvateľstva o nakladanie s odpadom, … Olvass tovább

2. mentorálás – Kunsziget

Kunszigeten a fő probléma, hogy a település határában, az erdős, folyóparti területeken rendszeresen hulladék kerül lerakásra, eddigi preventív tevekénységük ellenére is. Továbbá a szelektív tárolók használata sem tökéletes, gyakran a lakosok rosszul szelektálnak és előfordul, hogy ha a tároló megtelt, köré tesznek hulladékot, amit a szolgáltató már nem fog elszállítani. A településen jelenleg három szelektív sziget működik, egy … Olvass tovább

2. mentoring – Kunsziget

Hlavným problémom obce Kunsziget je, že na periférii obce, v zalesnených častiach a popri rieke vznikajú ilegálne skládky aj napriek doterajším preventívnym opatreniam. Ani používanie nádob na selektívne triedenie odpadu nie je dokonalé, obyvatelia často zle vytriedia odpad a stáva sa, že ked sa nádoba naplní, ukladajú odpad v jej okolí, ktorý však už poskytovateľ … Olvass tovább