ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE V OBCIACH

A 2019. március 4 – 5-i, somorjai workshop témája a települési zöldterület-karbantartás, illetve az ehhez kapcsolódó kihívások és megoldási lehetőségek vizsgálata. A rendezvény Orosz Csaba Polgármester úr köszöntőjével veszi kezdetét. A program során megtartott szakmai előadások az üzemeltetési rendszer egyediségeire irányulnak, az interaktív beszélgetések pedig a téma kulcskérdéseit és specifikumait elemzik, figyelembe véve a kivitelezhetőség … Olvass tovább

ODBORNÉ ZRHNUTIE 3. WORKSHOPU BUILCOGREEN

Treťou zastávkou série workshopov Builcogreen bola Dunajská Streda, kde sa miestni odborníci venovali tematike údržby cintorínov a predstavili postupy dobrej praxe súvisiace s danou témou. Z podujatia je v mediálnej knižnici našej webovej stránky k dispozícii videonahrávka, ktorú si môžete pozrieť aj na nasledujúcom linku.

3. WORKSHOP

Arrabona EZÚS, ako hlavný partner projektu, zvolal partnerské obce a záujemcov na v poradí tretí workshop s tematikou „Prevádzka verejných a vojenských cintorínov – Výzvy a riešenia”. Stretnutie v Dunajskej Strede otvoril primátor mesta Zoltán Hájos, zoskupenie Arrabona EZÚS zastupoval Zoltán Herke. Gabriella Pomichal, vedúca administratívy, Viktor Harmanovský, vedúci údržby verejnej zelene a komunálnych služieb … Olvass tovább

6. MENTORING – KUNSZIGET

Účasť domáceho obyvateľstva na ochrane životného prostredia a skrášľovaní prostredia možno hodnotiť pozitívne. Obyvatelia citlivo reagujú na stav prostredia v ich bezprostrednom okolí i na verejných priestranstvách. Dobrovoľne vysádzajú kvetiny na svojich pozemkoch a pred domami. Istým spôsobom to spoločnosť od nich aj očakáva. Okrem toho sa dobrovoľne zúčastňujú aj starostlivosti o verejnú zeleň. Navyše … Olvass tovább

5. MENTORING – ABDA

Obec Abda sa doteraz nezúčastnila súťaže Kvetinové Maďarsko, avšak vzhľadom na skrášľovanie obrazu obce počas príprav prejavili o súťaž záujem a rozhodli sa mentoringu využiť. Mentormi boli tí istí odborníci z Mosonmagyaróváru, ktorí prednášali aj na workshope dňa 6. júna, menovite Attila Nagy a Andrea Németh. Mentoring začal konzultáciou zameranou na zmapovanie situácie, kedy v … Olvass tovább

4. MENTORING – KIMLE

Dôvodom účasti obce Kimle na mentoringu bola príprava na súťaž Kvetinové Maďarsko a s tým súvisiaci zber informácií. Mentori Attila Nagy (vedúci oddelenia údržby parkov spoločnosti VÜF – Spoločnosť na prevádzku a údržbu mesta, s.r.o.) a Andrea Németh (bezpečnostná referentka samosprávy mesta Mosonmagyaróvár) ako členovia poroty súťaže Kvetinové Maďarsko vzali túto požiadavku do úvahy, takže … Olvass tovább

2. WORKSHOP

Organizátorom a hostiteľom druhého workshopu v rámci projektu Builcogreen sa stalo kvetinové mesto Mosonmagyaróvár. Témou stretnutia bolo skrášľovanie mesta a jeho územné plánovanie s osobitným zameraním na účasť v medzinárodných súťažiach Kvetinové Maďarsko a Entente Floraren. Podujatie otvoril primátor mesta Dr. István Árvay, následne Dr. Zoltán Herke, vedúci oddelenia rozvoja EZÚS Arrabona a zároveň manažér … Olvass tovább

3. MENTORING – DUNAKILITI

Hlavným problémom obyvateľov v tematike nakladania s komunálnym odpadom je, že popri takmer 2000 zahlásených obyvateľoch žije v Dunakiliti skoro 400 obyvateľov zo Slovenskej republiky, ktorí však nemajú v obci nahlásený trvalý pobyt, väčšina ani nehovorí maďarsky. Táto skupina obyvateľov si zvolila za bydlisko Dunakiliti jednak z dôvodu relatívne malej vzdialenosti do hlavného mesta Slovenskej … Olvass tovább