3. MENTORING – DUNAKILITI

Hlavným problémom obyvateľov v tematike nakladania s komunálnym odpadom je, že popri takmer 2000 zahlásených obyvateľoch žije v Dunakiliti skoro 400 obyvateľov zo Slovenskej republiky, ktorí však nemajú v obci nahlásený trvalý pobyt, väčšina ani nehovorí maďarsky. Táto skupina obyvateľov si zvolila za bydlisko Dunakiliti jednak z dôvodu relatívne malej vzdialenosti do hlavného mesta Slovenskej republiky a jednak z dôvodu priaznivejšej ceny nehnuteľností. Pre Slovákov je typické, že sa veľmi nezačleňujú do komunity, trávia v obci menej času a dochádzajú do Bratislavy. Pri podrobnejšej analýze tu žijúcich Slovákov ich môžeme rozdeliť do troch skupín: • proaktívne spolupracujúci • na požiadanie spolupracujúci • ťažko osloviteľní – títo predstavujú z hľadiska nakladania s komunálnym odpadom najproblematickejšiu skupinu: sú prakticky nezastihnuteľní, nezaujímajú sa o život v obci. Nimi zanedbané povinnosti (napr. úpravu zelených plôch pred domom) vykonáva obec, ktorá si cenu služieb následne vyúčtuje a s väčším-menším úspechom vymáha. Napriek tomu, že dôležitejšie informácie sú uverejnené aj v slovenskom jazyku, v komunikácii s touto cieľovou skupinou sú stále rezervy, ktoré sa dajú ďalej rozvíjať.

Szólj hozzá!