6. mentoring – Kunsziget

Obec sa môže pýšiť nasledovaniahodnými úspechmi v spoločenskej a environmentálnej oblasti, a preto právom ašpiruje na popredné miesta v rámci súťaže. Aktívna účasť miestnych obyvateľov na ochrane životného prostredia a jeho skrášľovaní sa dá hodnotiť jedine pozitívne. Obyvatelia citlivo reagujú na stav prostredia v ich bezprostrednom okolí i na verejných priestranstvách. Dobrovoľne vysádzajú kvetiny na … Olvass tovább

5. mentoring – Abda

Toto podujatie umožnilo mentorskej obci – Mosonmagyaróvár – zdieľať skúsenosti v rámci takých tém ako sú napríklad zmeny klimatických podmienok a nedostatok ľudských zdrojov, ktoré sú všeobecným trendom, a ako také, sa prejavujú aj na miestnej úrovni, ako aj navrhnúť možnosti riešenia lokálnych problémov. Információk Helyszín 9151 Kimle Abda Község Önkormányzata Időpont 2018. június 28. … Olvass tovább

4. mentoring – Kimle

Obec Kimle sa v roku 2018 zúčastnila súťaže Kvetinové Maďarsko v kategórii Najrozkvitnutejšia obec s počtom obyvateľov nad 1000 a aj preto využila možnosť mentoringu. Mentoringu predchádzal workshop v rámci projektu BUILCOGREEN, uskutočnený v dňoch 6.-7. júna 2018 v Mosonmagyaróvári na tému skrášľovanie prostredia, kvetinové mesto. Kimle sa súťaže Kvetinové Maďarsko nezúčastnila prvýkrát. V roku … Olvass tovább

3. mentoring – Dunakiliti

Obec má vo svojom správnom obvode viacero zalesnených a nábrežných oblastí, kde často dochádza k ilegálnemu odkladaniu odpadu. Okrem toho aj v okolí dvoch fungujúcich zberných ostrovčekov pre triedený odpad sa pravidelne objavuje väčšie množstvo odpadu, ktorý tam nepatrí. Páchatelia ho vyvážajú pravdepodobne v nočných hodinách. Osoby vykonávajúce verejnoprospešné práce tento odpad pravidelne odpratávaju, ale … Olvass tovább

1. mentoring – Abda

V obci Abda možno kritické problémy nakladania s odpadom rozdeliť na 3 tematické okruhy: ilegálne skládky adaptovanie novej technológie spracovania odpadov využívani Információk Helyszín 9151 Abda Abda Község Önkormányzata Időpont 2018. május 16. Builco Green Galéria Správy

2. mentoring – Kunsziget

Hlavným problémom obce Kunsziget je, že na periférii obce, v zalesnených častiach a popri rieke vznikajú ilegálne skládky aj napriek doterajším preventívnym opatreniam. Ani používanie nádob na selektívne triedenie odpadu nie je dokonalé, obyvatelia často zle vytriedia odpad a stáva sa, že ked sa nádoba naplní, ukladajú odpad v jej okolí, ktorý však už poskytovateľ … Olvass tovább

Otváracia tlačová konferencia

Cieľom cezhraničného projektu je efektívnejšia spolupráca partnerských obcí, samospráv a poskytovateľov služieb na úseku prevádzkovania miest a obcí. Na otváracom podujatí Dr. Dávid Fekete, zástupca primátora a Péter Sárkány, riaditeľ zoskupenia Arrabona EZÚS podpísali dohodu o vzájomnej spolupráci, ku ktorej sa pripojila aj spoločnosť Győr-Szol Zrt., ako poskytovateľ služieb na miestnej úrovni, ktorá vďaka svojim … Olvass tovább