6. mentorálás – Kunsziget

A helyiek részvétele a környezetvédelemben és környezetszépítésben pozitívan értékelhető. A lakosok érzékenyek a környezetükre, a közterületek állapotára. Önként ültetnek virágokat a saját telkükön és a házuk előtt egyaránt. Ez egyfajta társadalmi elvárás is egymás között. Emellett önként vállalják a közterületi növények gondozását. Ezen felül pedig négy-öt helybéli kertműveléssel foglalkozó lakos szakmai tudásával is támogatja az … Olvass tovább

6. MENTORING – KUNSZIGET

Účasť domáceho obyvateľstva na ochrane životného prostredia a skrášľovaní prostredia možno hodnotiť pozitívne. Obyvatelia citlivo reagujú na stav prostredia v ich bezprostrednom okolí i na verejných priestranstvách. Dobrovoľne vysádzajú kvetiny na svojich pozemkoch a pred domami. Istým spôsobom to spoločnosť od nich aj očakáva. Okrem toho sa dobrovoľne zúčastňujú aj starostlivosti o verejnú zeleň. Navyše … Olvass tovább

5. mentorálás – Abda

Abda ezidáig még nem vett részt a Virágos Magyarország versenyen, viszont a felkészülés során szépülő településkép miatt érdeklődést mutattak iránta, így a mentorálásra történő jelentkezés mellett döntöttek. A mentorok azok a mosonmagyaróvári szakértők voltak, akik a június 6-án tartott workshopon is prezentáltak: Nagy Attila és Németh Andrea. A mentorálás egy helyzetfelmérő konzultációval kezdődött, ahol először … Olvass tovább

5. MENTORING – ABDA

Obec Abda sa doteraz nezúčastnila súťaže Kvetinové Maďarsko, avšak vzhľadom na skrášľovanie obrazu obce počas príprav prejavili o súťaž záujem a rozhodli sa mentoringu využiť. Mentormi boli tí istí odborníci z Mosonmagyaróváru, ktorí prednášali aj na workshope dňa 6. júna, menovite Attila Nagy a Andrea Németh. Mentoring začal konzultáciou zameranou na zmapovanie situácie, kedy v … Olvass tovább

6. mentorálás – Kunsziget

A település példaértékű társadalmi és környezetvédelmi eredményeket tudhat magáénak, melynek okán joggal tartják magukat esélyesnek a versenyen való jó helyezésre. A helyiek részvétele a környezetvédelemben és környezetszépítésben pozitívan értékelhető. A lakosok érzékenyek a környezetükre, a közterületek állapotára. Önként ültetnek virágokat a saját telkükön és a házuk előtt egyaránt. Ez egyfajta társadalmi elvárás is egymás között. … Olvass tovább

6. mentoring – Kunsziget

Obec sa môže pýšiť nasledovaniahodnými úspechmi v spoločenskej a environmentálnej oblasti, a preto právom ašpiruje na popredné miesta v rámci súťaže. Aktívna účasť miestnych obyvateľov na ochrane životného prostredia a jeho skrášľovaní sa dá hodnotiť jedine pozitívne. Obyvatelia citlivo reagujú na stav prostredia v ich bezprostrednom okolí i na verejných priestranstvách. Dobrovoľne vysádzajú kvetiny na … Olvass tovább

5. mentorálás – Abda

Ez az alkalom lehetőséget adott arra, hogy a mentor település – Mosonmagyaróvár – megossza tapasztalatait olyan témakörökkel kapcsolatban is, mint például a környéken megjelenő általános trendekhez viszonyuló klímaváltozás vagy humánerőforrás-hiány, valamint a lokális problémákra reflektáló lehetséges válaszokat is számba vették. Információk Helyszín 9151 Kimle Abda Község Önkormányzata Időpont 2018. június 28. BuilcoGreen Galéria Hírek

5. mentoring – Abda

Toto podujatie umožnilo mentorskej obci – Mosonmagyaróvár – zdieľať skúsenosti v rámci takých tém ako sú napríklad zmeny klimatických podmienok a nedostatok ľudských zdrojov, ktoré sú všeobecným trendom, a ako také, sa prejavujú aj na miestnej úrovni, ako aj navrhnúť možnosti riešenia lokálnych problémov. Információk Helyszín 9151 Kimle Abda Község Önkormányzata Időpont 2018. június 28. … Olvass tovább

4. mentorálás – Kimle

Kimle elsődleges célja a mentoráláson való részvétellel a Virágos Magyarország versenyre való felkészülés, az azzal kapcsolatos tájékozódás volt. A település ezen igényét szem előtt tartva a mentorok, Nagy Attila (VÜF – Városüzemeltető és Fenntartó Kft. parkfenntartási csoportjának vezetője) és Németh Andrea (Mosonmagyaróvár önkormányzatának városvédelmi referense), a Virágos Magyarország verseny zsűrijének tagjai a mentorálás során Kimlére … Olvass tovább

4. MENTORING – KIMLE

Dôvodom účasti obce Kimle na mentoringu bola príprava na súťaž Kvetinové Maďarsko a s tým súvisiaci zber informácií. Mentori Attila Nagy (vedúci oddelenia údržby parkov spoločnosti VÜF – Spoločnosť na prevádzku a údržbu mesta, s.r.o.) a Andrea Németh (bezpečnostná referentka samosprávy mesta Mosonmagyaróvár) ako členovia poroty súťaže Kvetinové Maďarsko vzali túto požiadavku do úvahy, takže … Olvass tovább