6. mentorálás – Kunsziget

A helyiek részvétele a környezetvédelemben és környezetszépítésben pozitívan értékelhető. A lakosok érzékenyek a környezetükre, a közterületek állapotára. Önként ültetnek virágokat a saját telkükön és a házuk előtt egyaránt. Ez egyfajta társadalmi elvárás is egymás között. Emellett önként vállalják a közterületi növények gondozását. Ezen felül pedig négy-öt helybéli kertműveléssel foglalkozó lakos szakmai tudásával is támogatja az … Olvass tovább

6. MENTORING – KUNSZIGET

Účasť domáceho obyvateľstva na ochrane životného prostredia a skrášľovaní prostredia možno hodnotiť pozitívne. Obyvatelia citlivo reagujú na stav prostredia v ich bezprostrednom okolí i na verejných priestranstvách. Dobrovoľne vysádzajú kvetiny na svojich pozemkoch a pred domami. Istým spôsobom to spoločnosť od nich aj očakáva. Okrem toho sa dobrovoľne zúčastňujú aj starostlivosti o verejnú zeleň. Navyše … Olvass tovább

5. mentorálás – Abda

Abda ezidáig még nem vett részt a Virágos Magyarország versenyen, viszont a felkészülés során szépülő településkép miatt érdeklődést mutattak iránta, így a mentorálásra történő jelentkezés mellett döntöttek. A mentorok azok a mosonmagyaróvári szakértők voltak, akik a június 6-án tartott workshopon is prezentáltak: Nagy Attila és Németh Andrea. A mentorálás egy helyzetfelmérő konzultációval kezdődött, ahol először … Olvass tovább

5. MENTORING – ABDA

Obec Abda sa doteraz nezúčastnila súťaže Kvetinové Maďarsko, avšak vzhľadom na skrášľovanie obrazu obce počas príprav prejavili o súťaž záujem a rozhodli sa mentoringu využiť. Mentormi boli tí istí odborníci z Mosonmagyaróváru, ktorí prednášali aj na workshope dňa 6. júna, menovite Attila Nagy a Andrea Németh. Mentoring začal konzultáciou zameranou na zmapovanie situácie, kedy v … Olvass tovább

4. mentorálás – Kimle

Kimle elsődleges célja a mentoráláson való részvétellel a Virágos Magyarország versenyre való felkészülés, az azzal kapcsolatos tájékozódás volt. A település ezen igényét szem előtt tartva a mentorok, Nagy Attila (VÜF – Városüzemeltető és Fenntartó Kft. parkfenntartási csoportjának vezetője) és Németh Andrea (Mosonmagyaróvár önkormányzatának városvédelmi referense), a Virágos Magyarország verseny zsűrijének tagjai a mentorálás során Kimlére … Olvass tovább

4. MENTORING – KIMLE

Dôvodom účasti obce Kimle na mentoringu bola príprava na súťaž Kvetinové Maďarsko a s tým súvisiaci zber informácií. Mentori Attila Nagy (vedúci oddelenia údržby parkov spoločnosti VÜF – Spoločnosť na prevádzku a údržbu mesta, s.r.o.) a Andrea Németh (bezpečnostná referentka samosprávy mesta Mosonmagyaróvár) ako členovia poroty súťaže Kvetinové Maďarsko vzali túto požiadavku do úvahy, takže … Olvass tovább

3. mentorálás – Dunakiliti

A hulladékgazdálkodással kapcsolatos lakossági alapproblémát az jelenti, hogy a kevesebb, mint kétezer bejelentett lakos mellett Dunakilitin él mintegy 400 Szlovákiából átköltözött személy is, akiknek nagy része nem rendelkezik a településen hivatalos lakcímmel, többségük magyarul sem beszél. A csoport a szlovák főváros relatív közelsége és a szomszédunknál olcsóbb ingatlanárak miatt választotta lakhelyéül Dunakilitit. A szlovákokjellemzően kevéssé … Olvass tovább

3. MENTORING – DUNAKILITI

Hlavným problémom obyvateľov v tematike nakladania s komunálnym odpadom je, že popri takmer 2000 zahlásených obyvateľoch žije v Dunakiliti skoro 400 obyvateľov zo Slovenskej republiky, ktorí však nemajú v obci nahlásený trvalý pobyt, väčšina ani nehovorí maďarsky. Táto skupina obyvateľov si zvolila za bydlisko Dunakiliti jednak z dôvodu relatívne malej vzdialenosti do hlavného mesta Slovenskej … Olvass tovább

2. mentorálás – Kunsziget

Kunsziget esetében kihívásként említhető a keletkező hulladék mennyiségi csökkentésének kívánalma, a zugszemetelés, illegális közterületi hulladéklerakás megfékezése, a szelektív gyűjtők körüli kaotikus állapotok felszámolása, az önkormányzat. hulladékudvar-használattal kapcsolatos problémája. Mivel tudható, hogy a külterületen lerakott hulladék 80-90-%-áért nem a helyi lakosok felelnek, a leghatékonyabb megoldás az ügyben a tettenérés és a felderítés. A „kunszigeti hulladékkommandó” lenne … Olvass tovább

2. MENTORING – KUNSZIGET

V obci Kunsziget môžeme za výzvu považovať zníženie množstva produkovaného odpadu, obmedzenie vzniku čiernych a ilegálnych skládok a problém s chaotickým stavom v okolí zberných ostrovčekov a využívaním zberných dvorov. Keďže je známe, že 80-90% odpadu uloženého na periférii obce nepochádza od miestnych obyvateľov, najúčinnejším riešením sa javí prichytenie páchateľov pri čine. Touto úlohou sa … Olvass tovább