2. MENTORING – KUNSZIGET

V obci Kunsziget môžeme za výzvu považovať zníženie množstva produkovaného odpadu, obmedzenie vzniku čiernych a ilegálnych skládok a problém s chaotickým stavom v okolí zberných ostrovčekov a využívaním zberných dvorov. Keďže je známe, že 80-90% odpadu uloženého na periférii obce nepochádza od miestnych obyvateľov, najúčinnejším riešením sa javí prichytenie páchateľov pri čine. Touto úlohou sa odporúča poveriť „odpadové komando” obce, na ich činnosť je potrebné upozorniť formou informačných tabúľ rozmiestnených po periférii obce, ktoré by mohli prípadných páchateľov odstrašiť. Ako ukazuje skúsenosť z Győru, účinné sú aj atrapy kamier a tabuľe informujúce o monitorovaní oblasti. Postupy dobrej praxe odpadového komanda z Győru je možné aplikovať aj v obci Kunsziget, aj keď mu nie je možné vyčleniť spádovú oblasť. Miestne policajné jednotky a úrady na ochranu prírody sú myšlienke naklonené, odhodlané je aj vedenie mesta. Organizácia nie je uzatvorená, funguje na dobrovoľníctve, podpora je samozrejme vítaná, aj činnosti odpadového komanda v Győri vo veľkom napomájú hlásenia civilných občanov.

Szólj hozzá!