4. MENTORING – KIMLE

Dôvodom účasti obce Kimle na mentoringu bola príprava na súťaž Kvetinové Maďarsko a s tým súvisiaci zber informácií. Mentori Attila Nagy (vedúci oddelenia údržby parkov spoločnosti VÜF – Spoločnosť na prevádzku a údržbu mesta, s.r.o.) a Andrea Németh (bezpečnostná referentka samosprávy mesta Mosonmagyaróvár) ako členovia poroty súťaže Kvetinové Maďarsko vzali túto požiadavku do úvahy, takže v rámci mentoringu si prešli ciele a kritériá súťaže priamo vo vťahu k obci Kimli. Cieľmi súťaže sú podpora vytvorenia obrazu kultúrnej, čistej, ekologickej a pohostinnej krajiny, rozvoj turizmu, ochrana a zachovanie spoločných hodnôt, zlepšenie životnej úrovne v obci a oživenie tradičnej maďarskej kvetinovej a záhradnej kultúry v súlade s ekologickými kritériami a ochranou životného prostredia. Na súťaži sú zúčastnené obce hodnotené na základe nasledujúcich kritérií – aj odborné konzultácie v rámci mentoringu sledovali tento systém kritérií: • Aktivity, strategické myslenie a odborná pripravenosť samosprávy v oblasti trvalej udržateľnosti • Ochrana životného prostredia, trvalá udržateľnosť, povedomie o klimatickej problematike • Turistická atraktivita, pohostinné prostredie, pamätihodnosti, informácie, informovanie • Účasť komunity na skrášľovaní prostredia, environmentálna výchova • Kvalita, rozvoj, údržba verejnej zelene, zakvetňovanie, situácia v hospodárení na úseku verejnej zelene Viacero kritérií obec Kimle spĺňa, niektoré ešte potrebujú rozvinúť.

Szólj hozzá!