TLAČOVÁ KONFERENCIA

Cieľom cezhraničného projektu je efektívnejšia spolupráca partnerských obcí, samospráv a poskytovateľov služieb na úseku prevádzkovania miest a obcí. „Spolupráca medzi mestom, regiónom a hornozemskými obcami obývanými občanmi maďarskej národnosti je čím ďalej, tým lepšia, čoho dôkazom sú aj spoločné projekty” – vyjadril sa na úvod Dr. Dávid Fekete. Dodal, že v rámci programu si obce navzájom vymieňajú osvedčené postupy dobrej praxe, ktoré môžu zvýšiť kvalitu života tamojších obyvateľov. Manažér projektu, Dr. Zoltán Herke, sa zmienil o odborných seminároch, v rámci ktorých si partnerské obce vymieňajú skúsenosti napríklad z oblasti spracovania zeleného odpadu, údržby cintorínov, údržby verejnej zelene či skrášľovania mesta. Praktické poznatky budú zdieľané aj prostredníctvom online platformy, na ktorej bude formou spoločného online katalógu dostupná aj požičovňa pracovných strojov, ako jedna z ciest vzájomnej podpory a spolupráce partnerských miest a obcí. Na otváracom podujatí Dr. Dávid Fekete, zástupca primátora a Péter Sárkány, riaditeľ zoskupenia Arrabona EZÚS podpísali dohodu o vzájomnej spolupráci, ku ktorej sa pripojila aj spoločnosť Győr-Szol Zrt., ako poskytovateľ služieb na miestnej úrovni, ktorá vďaka svojim skúsenostiam môže významnou mierou pomôcť pri realizácii projektu. Cieľovou skupinou programu sú členské obce zoskupenia Arrabona a ich obyvatelia, doba trvania projektu je 20 mesiacov, celkový rozpočet je 273.373 eur. Projekt BUILCOGREEN sa uskutoční v rámci Programu spolupráce Interreg A-V Slovenská republika – Maďarsko.

(Zdroj: gyorplusz.hu)

Szólj hozzá!